WORKNC

Là một giải pháp CAD/CAM lý tưởng cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, WORKNC được sử dụng để phục vụ các ngành hàng không vũ trụ, ô tô, quốc phòng, điện tử, và y tế, v.v.

Từ nguyên mẫu đến sản xuất, WORKNC cho phép các nhà sản xuất lựa chọn mức độ tự động hóa ưu tiên và tùy chỉnh các quy trình lập trình để phù hợp với nhu cầu của họ.