SIGMANEST POWERPACK

 • Nhiều thuật toán tối ưu sử dụng vật liệu
 • Tự động chuyển đổi từ bản vẽ sang chi tiết sắp xếp
 • Tự chọn khổ tôn phù hợp để sắp xếp tối ưu cho máy nhiều đầu cắt trên nhiều vật liệu
 • Thuộc tính kéo thả Pump chống xếp để sử dụng dễ dàng
 • Tính năng cắt cầu (bridge), cắt chuỗi (chain), chung đường (common cut)
 • Tính năng tránh va chạm mỏ cắt và sản phẩm cắt
 • Theo dõi vật liệu còn lại của tấm đã cắt và vật liệu tồn kho
 • Tự động phân loại công việc theo loại, độ dày vật liệu
 • Hiển thị nhiều tờ vật liệu trên màn hình và có thể di chuyển thủ công từng chi tiết trên nhiều tờ vật liệu
 • Tính năng dùng chung lỗ mồi iPierce
 • Tính năng đục trước lỗ mồi Pre-piercing