MÔ HÌNH MẶT BẰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT KCT THAM KHẢO

  • Sản lượng: 350 – 400 tấn/tháng (một ca làm việc)
  • Năng suất: khoảng 10 tấn/người/tháng (một ca làm việc)
  • Gia công các loại dầm từ hạng nhẹ tới hạng nặng