GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ROBOT

 

Sử dụng robot hàn cho phép giảm chi phí trực tiếp cũng như các chi phí gián tiếp khác, giảm thiểu năng lượng điện cho chiếu sáng, điều hòa không khí, loại bỏ các chi phí liên quan đến đào tạo, y tế và an toàn, chi phí hành chính.

Nâng cao chất lượng sản phẩm và tính nhất quán của sản phẩm. Robot hàn có thể tạo ra chất lượng cao hơn do độ chính xác lặp đi lặp lại. Ngoài ra, quá trình làm việc của Robot không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề tâm lý của con người

Thông số kỹ thuật

GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ROBOT