PHẦN MỀM NHÀ MÁY THÔNG MINH

Lấy công nghệ làm mục tiêu phát triển, các sản phẩm của Bruco đều  được tích hợp các bộ điều khiển thông minh với khả năng kết nối và mở rộng, khả năng giám sát và báo cáo. Khi được kết nối đồng bộ dưới sự điều khiển của phần mềm quản lý nhà máy thông minh, các máy móc của Bruco sẽ phát huy hết hiệu năng cũng như hỗ trợ người quản lý vận hành một cách tối đa. Từ phòng điều khiển trung tâm hay bất cứ đâu có máy tính kết nối internet, phần mềm sẽ giám sát, cập nhật và tổng hợp báo cáo từ xa. Công việc quản lý sẽ trở lên đơn giản hơn bao giờ hết.

Thông số kỹ thuật

PHẦN MỀM NHÀ MÁY THÔNG MINH